12. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 13. cezročnej nedeli prosíme rodiny prvoprijímajúcich detí! Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Pripomíname rodičom prvoprijímajúcich detí, že skúšanie bude prebiehať v stredu 24. 6. od 16:00hod. Účasť detí na skúšaní je povinná. Taktiež v stredu a aj v piatok bude nácvik na slávnosť. 

3. V sobotu dopoludnia o 10:00 hod. bude svätá spoveď detí, ktoré pristúpia v nedeľu k Prvému sv. prijímaniu. Svätá spoveď sa uskutoční v rámci Kajúcej pobožnosti. Prosíme, aby s deťmi prišli aj ich rodičia. Zároveň pripomíname, že rodičov a príbuzných prvoprijímajúcich detí budú naši kňazi spovedať v týždni pred večernými sv. omšami.

4. Keďže na budúcu nedeľu bude Prvé sväté prijímanie o 10:00 hod., tak je zmena časov dopoludňajších sv. omší, pričom sv. omša o 11:00 hod. nebude!

5. Pozývame deti od 9 rokov na Farský denný letný tábor CESTA. Termín tábora je od 20.7. do 24.7. 2020. Cena je 25 €. V cene sú zahrnuté obedy, doprava, vstupenky, a iné. Záväzné prihlášky, ktoré sú na stolíku vzadu vo farskom kostole, je potrebné vyplniť a spolu s príspevkom odovzdať do 10. 7. 2020 sestrám alebo v sakristii kostola. 

6. V piatok po večernej sv. omši, chceme pozvať všetkých mladých, ktorí akýmkoľvek spôsobom slúžia vo farnosti, či už pri deťoch, alebo zbore, alebo spoločenstve, aby prišli na stretnutie do rotundy a chceme pozvať aj ďalších mladých, ktorí majú troška odvahy a chuť niečo spoločne budovať. Teší sa na všetkých o.Patrik.

7. Na budúci víkend príde na návštevu nášho regiónu pán kardinál Dominik Duka z Prahy. V rámci toho bude v sobotu o 10:30 hod. v rím. – kat. kostole v Dlhom Klčove slávnostná sv. omša a po nej o 11:45 hod. odhalenie a požehnanie pamätnej tabule významným rodákom redemptoristom pátrovi Jánovi Janokovi st. a Jánovi Janokovi ml.  
V ten istý deň, večer o 19:30 hod. bude o. kardinál sláviť sv. omšu v stredisku Domaša – Dobrá, kde požehná lode a prítomných.
V nedeľu bude sláviť odpustovú slávnosť k úcte Božského Srdca Ježišovho na Trepci o 11:00 hod. Pozývame vás na tieto slávenia.

 8. Dávame vám do pozornosti, že Konferencia biskupov Slovenska zrušila v predošlých dňoch dišpenz od účasti na sv. omšiachv nedele a prikázané sviatky. Znamená to, že účasť na sv. omšiach bude v tieto sviatočné dni opäť povinná. 
Zároveň rozhodnutím hlavného hygienika sa umožňuje znova prijímať Eucharistiu do úst s tým, že zatiaľ platí aj možnosť prijímať na ruku.