13. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 14. cezročnej nedeli prosíme rodinu Gamrátovú, Rosteckú a Sztrakovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Pripomíname, že zajtra je slávnosť sv. Petra a Pavla. Je to prikázaný sviatok, teda sme povinní zúčastniť sa na celej sv. omši.

3. V nasledujúcom týždni je Prvý piatok v mesiaci júl. Spovedať sa bude takto: 
    Farský kostol sv. Františka – utorok až piatok pol hodinu pred sv. omšami ráno a večer
    Filiálka Dlhé – Piatok od 17:15 do 18:00 hod. (aj veriaci z Rodinnej oblasti)
    Zvlášť pozývame na spoveď deti a mládež, ktorým sa končí školský rok.
    Spovedanie chorých budú naši kňazi na prvý piatok dopoludnia  

4. Deti, ktoré dnes pristúpili k 1. sv. prijímaniu pozývame, aby počas celého nasledujúceho týždňa prichádzali na večerné sv. omše do farského kostola oblečené v bielom tak, ako sú počas dnešnej slávnosti, a každý deň prijímali Eucharistiu. 

5. V utorok večer pri sv. omši bude Te Deum – poďakovanie na konci školského roka. Na sv. omšu pozývame všetkých žiakov.

6. Adorácia na Prvý piatok v mesiaci bude v piatok popoludní od 15:00 hod. Začne modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.   

7. Na Prvú sobotu v mesiaci bude spoločný sv. ruženec pred začiatkom sv. omší tak, ako je zvykom vo farskom kostole i na filiálke Dlhé.

8. Do pozornosti dávame, že od budúcej nedele, ktorá bude prvou cez prázdniny, prechádzame na letný režim časov nedeľných sv. omší vo farskom kostole – 6:30, 8:00, 9:30 a 18:30 hod. 

9. Od utorka úradné hodiny nebudú. Nahradí ich vybavenie záležitostí po sv. omši.