Prvé sväté prijímanie a sviatosť birmovania – posunutie termínov!!!

Milí rodičia prvoprijímajúcich detí, milí tretiaci, milí birmovanci a príbuzní. Na základe súčasného stavu, tiež rozhodnutím Arcibiskupstva Košice, ako aj našej farnosti sv. Františka vám oznamujeme, že termíny prvého sv. prijímania (10. máj) a zrejme aj birmovky (13. jún) sa posúvajú zatiaľ na neurčito. V prípade zlepšenia situácie a umožnenia verejného slávenia sv. omší, budeme s vami zainteresovanými konzultovať o náhradných termínoch týchto slávností.
Š. Albičuk, farár – dekan