Dôležité – úmysly sv. omší

Bratia a sestry. Vzhľadom k pretrvávajúcemu obdobiu, keď sa nemôžu sláviť sv. omše verejne za účasti veriacich, a zároveň nemožno predpokladať časový rámec ukončenia tohto stavu, vám dávame do pozornosti, že sv. omše budeme slúžiť súkromne každý deň na úmysly tak, ako boli od vás prijaté na konkrétny dátum. Spojte sa, prosíme, s nami duchovne v ten deň, na ktorý ste dali váš úmysel. Vďaka za pochopenie.
V modlitbe s vami spojení vaši kňazi