Slávenie Veľkej noci v našej farnosti

Bratia a sestry, tohtoročná Veľká noc sa pre známe príčiny nemôže konať v našich kostoloch za účasti veriacich. Po rozhodnutí vlády SR sa zakazuje väčšie zhromažďovanie na jednom mieste a je nariadený aj zákaz vychádzania.

Preto sme sa rozhodli, že Veľkonočné trojdnie a Veľkonočnú nedeľu budeme ako kňazi sláviť v našom farskom kostole. Dávame však do pozornosti, že všetky obrady Trojdnia a Veľkonočnej nedele budú vysielané naživo na našej Facebook stránke. Takto sa môžeme všetci duchovne spojiť a sláviť Veľkú noc.

Časový program obradov Trojdnia a Veľkonočnej nedele:

Zelený Štvrtok (Pamiatka Pánovej večere) – 18:00 hod.

Veľký Piatok (obrady Umučenia Pána) – 15:00 hod.

Biela Sobota (vigília Zmŕtychvstania Pána) – 19:30 hod.

Veľkonočná nedeľa Zmŕtvychvstania Pána – 9:00 hod.

Dávame taktiež do pozornosti liturgiu domácej cirkvi na Veľkonočné trojdnie, ktorú zostavil kňaz František Trstenský zo spišskej diecézy.
Súbor je dostupný na stiahnutia a tlač na tomto odkaze.

Vyprosujeme vám všetkým, napriek bolestnej situácii, hlboké prežitie Veľkej noci a radosť zo Zmŕtvychvstania Pána.