Rozpis čítaní

Lektor slúži čítaním Božieho slova nielen v nedele a sviatky, ale aj počas týždňa – ponúknite svoju službu v sakristii a sledujte prípadné zmeny programu.

DeňSviatokČasLektori
5.5. 2018Sobota - vigília18:30Josipčuk, Klapák
6.5. 2018Nedeľa - 6. Veľkonočná08:00Chytra, Sabolová
Prvé sv. prijímanie10:00rodičia detí
18:30Sztraka, Josipčuková
10. 5. 2018Nanebovstúpenie Pána16:30Kočiš, Ocilková
18:30Klapák, Klapáková
12. 5. 2018Sobota - vigília18:30Novák, Josipčuková
13. 5. 2018Nedeľa - 7. Veľkonočná08:00Ivanko, Ivanková
09:30Babej, Babejová
11:00Vaterka, Vaterková
18:30Novák, Ocilková
19. 5. 2018Sobota - vigília18:30Chytra, Ocilková
20. 5. 2018Nedeľa - Turíce08:00Gazda, Gazdová
09:30Benčo, Fecenková
11:00Kočiš, Antolíková
18:30Josipčuk, Klapák
26. 5. 2018Sobota - vigília18:30Sztraka, Sztraková
27. 5. 2018Nedeľa - Najsvätejšia Trojica08:00Uriga, Sabolová
09:30Demčák, Plančárová
Sviatosť Birmovania11:00Birmovanci
18:30Josipčuk, Josipčuková
31. 5. 2018Sv. Božieho Tela16:30Chytra, Sztraka
18:30Novák, Antolíková
2. 6. 2018Sobota - vigília18:30Benčo, Fecenková
3. 6. 2018Nedeľa - 9. v Cezročnom období08:00Ivanko, Ivanková
09:30Sztraka, Sztraková
11:00Vaterka, Novák
18:30Kočiš, Chytra
9. 6. 2018Sobota - vigília18:30Gazda, Josipčuková
10. 6. 2018Nedeľa - 10. v Cezročnom období08:00Uriga, Sabolová
09:30Demčák, Plančárová
11:00Klapák, Klapáková
18:30Sztraka, Ocilková
16. 6. 2018Sobota - vigília18:30Novák, Plančárová
17. 6. 2018Nedeľa - 11. v Cezročnom období08:00Gazda, Gazdová
09:30Babej, Babejová
11:00Vaterka, Vaterková
18:30Kočiš, Antolíková
23. 6. 2018Sobota - vigília18:30Novák, Chytra
24. 6. 2018Nedeľa - Narodenie sv. Jána Krstiteľa08:00Ivanko, Ivanková
09:30Bečno, Fecenková
11:00Vaterka, Vaterková
18:30Josipčuk, Klapák
29. 6. 2018Sv. Peter a Pavol16:30Novák, Uriga
18:30Vaterka, Sabolová
30. 6. 2018Sobota - vigília18:30Sztraka, Novák
1. 7. 2018Nedeľa - 13. v Cezročnom období08:00Gazdová, Uriga
09:30Babej, Babejová
11:00Kočiš, Antolíková
18:30Chytra, Josipčuková