9. cezročný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Dobranskú, Rusnákovú a Volovárovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Aktualizovaný rozpis lektorov vo farskom kostole na mesiac Jún je dostupný cez menu: Život vo Farnosti > Rozpis lektorov.

3. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme takto:

  • farský kostol: pondelok – piatok 30 minút pred sv. omšou
  • filiálka Dlhé (aj veriaci z Rodinnej oblasti): utorok & piatok 17:00 – 18:00
  • Spovedanie chorých: v piatok dopoludnia

4. V piatok 8.6. je slávnosť Božského Srdca Ježišovho. Pri sv. omšiach bude po svätom prijímaní Odprosujúca pobožnosť pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou. Kto sa zúčastní na slávení a pomodlí modlitbu zadosťučinenia, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

5. V nedeľu 9.6.2024 bude odpustová slávnosť k úcte Nepoškvrneného Srdca Panny Márie na filiálke Dlhé o 10:30. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať vdp. Martin Tuleja, farský vikár v Sobranciach. Srdečne vás všetkých pozývame na toto slávenie.

6. V sobotu 8.6., na Titulárnu slávnosť kostola filiálky Dlhé, bude v tomto kostole sv. omša o 9:30.

7. V nedeľu 9.6.2024 z dôvodu odpustu na filiálke Dlhé nebude vo farskom kostole sv. omša o 11:00.

8. Veriacich z filiálky Dlhé povzbudzujeme k účasti na modlitbe Deviatnika pred odpustovou slávnosťou Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ktorá prebieha každý deň podvečer o 17:30 okrem nedele, resp. v týždni 10 min. pred sv. omšou.