11. cezročný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Nálešníkovú, Oravcovú a Velikú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Z pohrebu Anny Hrehovej obetovali na kostol 80€. Pán Boh zaplať.

3. V utorok 18.6.2024 po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare. Pozývame vás.

4. Dňa 6. júla 2024 bude náš dekanát organizovať Fatimskú sobotu v arcidiecéznej svätyni v Obišovciach. Z našej farnosti pôjde autobus. Kto má záujem ísť na túto mariánsku púť, nech sa prihlási v sakristii.

5. Nasledujúcu sobotu 22. júna 2024 sa  v Prešove uskutoční stretnutie miništrantov našej Košickej arcidiecézy. Miništranti z našej farnosti, ktorí majú záujem ísť, nech sa prihlásia u p. kaplána Petra.

6. V sobotu 29. júna 2024 o 16.00 hod. bude v Katolíckom kultúrnom dome vo Vranove n.T (pri Bazilike) koncert kapucína Felixa (Feliče) s jeho skupinou. Pozývame vás.

7. Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach a Domček – Pastoračné centrum Anny Kolesárovej pozývajú manželov, rodiny, rodinné či farské spoločenstvá s kňazmi na Púť rodín, ktorá sa uskutoční 23. júna 2024 (budúca nedeľa) v areáli rímskokatolíckeho kostola Sedembolestnej Panny Márie vo Vysokej nad Uhom. Program začína o 10:00 svätou omšou, po nej nasleduje program pre manželov a deti, obed z vlastných zásob, a v závere adorácia s požehnaním rodín. Bližšie info je na plagáte na výveske.

8. Zoznam pútnikov na farskú púť do Talianska „Po stopách svätých“, ktorá bude v termíne 21. – 26. septembra bol predbežne uzavretý. Ak by mal ešte niekto vážny záujem o púť, môže sa  zapísať v sakristii do stredy 19.6.2024. To je posledný termín.