12. cezročný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Zajacovú, Vaverčákovú a Polaščíkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby obetovali rodiny prvoprijímajúcich detí 300€, z krstu Elišky Jakubko 100€, a bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať.

3. V utorok 25.6.2024 po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare. Pozývame vás.

4. Nedeľu 30.6.2024 bude Zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca. Vyslovujeme už vopred vďaku za každý dar.

5. V sobotu 29.6.2024 na slávnosť sv. Petra a Pavla budú sväté omše podľa nasledovného rozpisu:
farský kostol: 8:00 | 9:30 | 18:00
filiálka Dlhé: 9:30
Rodinná oblasť: 11:00

6. V piatok 28.6.2024 pri večernej sv. omši bude slávnostné Te Deum – poďakovanie na konci školského roka. Pozývame všetkých žiakov, študentov a ich rodičov, aby prišli poďakovať Pánu Bohu za úspešné skončenie šk. roka a všetky Božie dobrodenia.

7. Pozývame všetky deti vo veku od 7 rokov na Letný farský tábor. Tábor sa bude konať v termíne od 31. júla do 2. augusta 2024 v priestoroch našej Cirkevnej školy na Bernolákovej ulici. Príspevok na organizáciu tábora je 20€ za dieťa.