„Púť po stopách svätých“

V termíne 21. – 26. 9. 2024 chystáme púť do Talianska s názvom „Po stopách svätých“. Do a z Talianska sa prepravíme letecky, v rámci Talianska sa budeme prepravovať autobusom. Program je na priloženej brožúre. Záujemcov prosíme, aby sa prihlásili v sakristii farského kostola do 10.6.2024.