7. cezročný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Hrabčákovú, Krištovú a Čačkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovali dvaja bohuznámi darcovia po 100€. Pán Boh zaplať.

3. Zbierka na katolícke masmédiá činila v našej farnosti spolu 864€, kde:
farský kostol – 688,30€;
filiálka Dlhé – 107€;
školská kaplnka na Rodinnej oblasti – 68,70€. Pán Boh zaplať za každý dar.

4. V utorok 21.5.2024 bude po večernej sv. omši vo farskom kostole Biblické stretnutie na fare.

5. V termíne 21. – 26. 9. 2024 chystáme púť do Talianska s názvom „Po stopách svätých“. Do a z Talianska sa prepravíme letecky, v rámci Talianska sa budeme prepravovať autobusom. Program bude počas tohto týždňa vyvesený na nástenky vo farskom kostole a na farskej stránke. Záujemcov prosíme, aby sa prihlásili v sakristii čo najskôr.

6. Nedeľu 9.6.2024 bude v katedrále v Košiciach sv. omša so slávnosťou obnovenia manželských sľubov manželov, ktorí v tomto roku slávia 25. výročie spoločného manželského života. Manželia z našej farnosti, ktorí ste v tomto roku jubilujúci a chcete sa zúčastniť tejto slávnosti, nahláste sa v sakristii do budúcej nedele.

7. Spoločenstvo Marana Tha pozýva na duchovnú obnovu s o. Jamesom Manjackalom, charizmatickým katolíckym kňazom z Indie. Duchovná obnova bude prebiehať 21. – 23. júna 2024 v Tatran Handball Aréne v Prešove (Mestská hala). Trojdňové stretnutie sa uskutoční pod záštitou košického arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera.

8. Dňa 23. júna 2024 bude vo Vysokej nad Uhom Púť rodín. Bližší program na priloženom plagáte. Povzbudzujeme rodiny, aby sa prihlásili na toto stretnutie.