3. adventný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Novákovú, Kačenákovú,  Žatkovičovú, Klimčovú, Palenčíkovú a Mitaľovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovali dve bohuznáme po 100€, a bohuznámy 50€. Pán Boh zaplať.

3. V pondelok a utorok budeme spovedať v okolitých farnostiach. Využite ešte tieto dni na vianočnú spoveď. V ostatné dni budeme spovedať tých, ktorí prídu zo zahraničia a nemali možnosť vyspovedať sa.

4. Spovedanie chorých pred Vianocami bude vo štvrtok.

5. Budúca nedeľa je zároveň aj Vigíliou Narodenia Pána.
Sv. omše budú na filiálkach dopoludnia ako zvyčajne.
Vo farskom kostole budú iba dve: 8:00 hod. a 9:30 hod. Sv. omša o 11:00 hod. nebude.
Následne bude sv. omša vo farskom kostole o 16:00 hod. (vigílna za účasti detí)
o 24.00 hod. Polnočná sv. omša.
Na filiálke Dlhé sv. omša na Vigíliu v nedeľu v noci o 22:00 hod.

6. Na slávnosť Narodenia Pána (Pondelok 25. 12.) budú sv. omše vo farskom kostole i na filiálkach ako každú nedeľu počas roka (8:00, 9:30, 11:00 a 18:30 hod.)

7. Na slávnosť Narodenia Pána o 15:30 hod. bude Jasličková pobožnosť. Bližšie info je na plagáte.

8. Betlehemské svetlo bude vo farskom kostole od štvrtku večer.  Do nedele bude zažatá svieca v zádverí kostola, odkiaľ si svetlo môžete prísť vziať.

9. Vo štvrtok po večernej sv. omši bude vo farskom kostole výzdoba na sviatky. Pozývame najmä mladých, aby sa zapojili. Vďaka za ochotu.

10. Pripomíname, že dňa 10. februára 2024, chceme zorganizovať Farský ples, ktorý bude v reštaurácii Sonja. Lístok je v cene 45€ na osobu. Záujemcovia, hláste sa v sakristii najneskôr do konca roka. Ples bude iba v prípade dostatočného záujmu.