22. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Maximovičovú, Lajčákovú a Rožovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovala bohuznáma rodina 500€ a bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať.

3. Začína nový školský rok. V tomto týždni preto začnú opäť sv. omše za účasti detí (streda)birmovancov (piatok).

4. V stredu pri večernej sv. omši bude Veni sancte – prosba o dary Ducha Svätého pre všetkých študentov i žiakov. Pozývame preto všetkých školopovinných, aby prišli v tento deň na večernú sv. omšu.

5. Deti, ktoré pôjdu v nasledujúcom školskom roku na 1. Sv. prijímanie si môžu vyzdvihnúť prihláškyvyplnené ich doniesť do kancelárie fary do 17. septembra.

6. Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť Narodenia Panny Márie v Bazilike na Severe. Slávnostnú sv. omšu v nedeľu o 10:30 hod. bude celebrovať Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup. Program odpustu bude na výveske.

7. Z dôvodu odpustu v Bazilike nebude budúcu nedeľu sv. omša o 11:00 hod. v našom farskom kostole a sv. omša na Rodinnej oblasti bude v nedeľu o 8:00 hod.

8. Peší sprievod na odpust do Baziliky pôjde od nášho farského kostola v nedeľu o 9:15 hod.

Manželské ohlášky:

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť títo snúbenci:
Radoslav Uriga a Mariana Ihnatováohlasujú sa prvý krát.
Tomáš Zubko a Dominika Sliackaohlasujú sa druhý krát.
Šimon Jakubík a Erika Pavelicováohlasujú sa tretí krát.
Michal Ivanov a Patrícia Ondovčákováohlasujú sa tretí krát.
Martin Lipovec a Erika Jajčišinováohlasujú sa prvý, druhý a tretí krát.

Zahrňme ich do svojich modlitieb.