23. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Dargajovú, Katicovú, Horosovú a Mitrovú Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na potreby kostola obetovala bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať.

3. Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach zbierka na Rádio Lumen. Pán Boh zaplať vopred za všetky dary na tento cieľ.

4. Pripomíname, že prihlášky na 1. sv. prijímanie si môžete vyzdvihnúť vo farskom i filiálnom kostole. Sú položené vzadu na stolíku. Vyplnené ich treba vrátiť do budúcej nedele.

5. Do pozornosti birmovancov a prvoprijímajúcich dávame, že po začiatku nového školského roka sa začali opäť sláviť sv. omše za účasti detí a birmovancov. Zároveň sa začínajú aj stretnutia birmovancov v skupinkách. Účasť na sv. omšiach a týchto stretkách je povinná.

6. 1. Októbra (nedeľa) sa uskutoční v našom farskom kostole Duchovná obnova Ružencového bratstva, pod vedením o. promótora a členov DMC. O programe budeme informovať neskôr.

7. Odpustová slávnosť bude v našom farskom kostole 8. Októbra.

8. Od 14. do 16. septembra (štvrtok – sobota) nasledujúceho týždňa sa uskutoční pastoračná a štátna návšteva kardinála Pietra Parolina, štátneho sekretára Svätej Stolice na Slovensku. Celebrovať bude aj sv. omšu na sviatok Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Podrobný program je dostupný cez tento odkaz.

9. Rozpis lektorov na Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15. 9. 2023 nájdete cez tento odkaz.

Manželské ohlášky:

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť títo snúbenci:
Radoslav Uriga a Mariana Ihnatová – ohlasujú sa druhý krát.
Tomáš Zubko a Dominika Sliackaohlasujú sa tretí krát.

Zahrňme ich do svojich  modlitieb.