21. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Švarcovú, Tutkovú a Urbanovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Od nasledujúcej nedele prechádzame znova na obvyklý režim času nedeľných sv. omší vo farskom kostole (8:00, 9:30,11:00 a 18:30 hod.)

3. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový.
Spovedať budeme takto:
Farský kostol – pondelok až piatok pol hodiny pred sv. omšami.
Filiálka Dlhé – v utorok a piatok hodinu pred sv. omšou.
Spovedanie chorých – v piatok dopoludnia.

4. Adorácia na Prvý piatok začne vo farskom kostole o 15:00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

5. V sobotu sa bude sláviť v Obišovciach Fatimská sobota spojená s diecéznymi kňazskými rekolekciami a požehnaním nového vonkajšieho oltára a areálu. Keďže na tieto rekolekcie ideme aj my kňazi z farnosti, sv. omša s ružencom na Dlhom v sobotu nebude.

6. Zároveň ranná sv. omša v sobotu vo farskom kostole bude skôr – už o 6:30 hod. (ako v pracovných dňoch) a bez spoločného slávenia Fatimskej soboty.

7. Odchod autobusu do Obišoviec bude v sobotu o 7.10 hod. zo zastávky pred farským kostolom. Suma za autobus je 5€ na osobu.

8. Odpustová slávnosť v Bazilike bude o dva týždne – 9.- 10. septembra. Deviatnik začne v piatok 1. septembra.

Manželské ohlášky:

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť títo snúbenci
Šimon Jakubík a Erika Pavelicová – ohlasujú sa druhý krát.
Michal Ivanov a Patrícia Ondovčáková – ohlasujú sa druhý krát.

Zahrňme ich do svojich modlitieb.