20. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Dankovičovú, Kavčákovú a Klacikovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovala bohuznáma 150€ a bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať.

3. Dňa 2. septembra 2023 bude v arcidiecéznej mariánskej svätyni v Obišovciach slávenie Fatimskej soboty, spojené s diecéznymi kňazskými rekolekciami. Pri tomto slávení bude požehnaný nový vonkajší oltár a areál. Sv. omša bude zároveň vysielaná v priamom prenose RTVS. Bližšie info na plagáte. Z našej farnosti pôjde autobus. Záujemcovia o túto púť sa môžu zapísať do zoznamu, ktorý je vzadu na stolíku.

4. Na budúcu nedeľu 27. augusta, od 15:00 hod. popoludní bude v areáli kostola a fary Farský deň. Srdečne vás všetkých pozývame, zvlášť aj rodiny s deťmi. Keďže program Farského dňa bude do večera, tak upozorňujeme, že večerná sv. omša na budúcu nedeľu nebude.

5. Kto by chcel prispieť na výdavky spojené s Farským dňom, môže tak urobiť svojim darom do pokladničky, ktorá je vzadu na lavici. Ďakujeme vopred za vaše dary.

6. Pastoračné centrum Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom pozýva na oslavy 5. výročia blahorečenia Anny Kolesárovej, ktoré sa uskutočnia 1. septembra 2023 vo Vysokej nad Uhom. Slávnostná svätá omša začne o 10:30 a jej hlavným celebrantom bude Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita. Bližšie info je na plagáte na výveske.