6. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Hrabčákovú, Krištovú a Čačkovú Ďakujeme chlapcom z charity, ktorí upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na kostolné potreby obetovali tri bohuznáme rodiny po 50€ a bohuznáma darkyňa 100€.  Vyslovujeme Pán Boh zaplať.

3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v priestoroch fary. Pozývame vás.

4. Začiatkom augusta sa uskutočnia Svetové dni mládeže s pápežom Františkom v Lisabone. Podrobné informácie pre tých, ktorí by mali záujem sa ich zúčastniť budú na plagáte na nástenke. Je možné sa zaregistriovať cez celoslovenský registračný formulár na svetovednimladeze.sk.  Kto bude chcieť ísť v rámci mládeže našej Košickej arcidiecézy, nech sa prihlási za spoločenstvo Košická arcidiecéza v samotnom prihlasovacom formulári a zároveň aj zaplatí potrebnú sumu na uvedený účet ABÚ – ACM. 

5. Biskupi Slovenska nás povzbudzujú zapojiť sa do zbierky, ktorú vyhlásila Slovenská katolícka Charita na pomoc ľuďom postihnutým zemetrasením v Turecku a Sýrii. Pomoc možno poslať na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090, alebo cez web Charity.