5. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme chlapcov z Charity Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Zbierka pre pastoráciu mládeže UPC/ACM činila spolu 549,4 € (farský kostol – 432,39€, filiálka Dlhé – 71€ a Školská kaplnka R. Oblasť – 46,03€). Všetkým darcom vyslovujeme vďaku.

3. Na kostolné potreby obetovali dve bohuznáme rodiny po 100€, bohuznáma rodina 500€, bohuznámy darca 40€ a bohuznáma 50€. Vyslovujeme Pán Boh zaplať.

4. V stredu (08. 02. ) po večernej sv. omši s deťmi bude ďalšia katechéza určená rodičom prvoprijímajúcich detí. Pozývame na toto stretnutie.

5. V sobotu 11. februára je 31. Svetový deň chorých. Pri ranných sv. omšiach vo farskom kostole i na filiálke sa bude udeľovať sviatosť Pomazania chorých.
Podmienky prijatia: zhoršujúca sa ťažšia, či chronická choroba, alebo pred podstúpením vážnejšej operácie, napr. srdca a pod. Je tiež dôležité byť v stave posväcujúcej milosti a pristúpiť k sv. prijímaniu.

6. Budúcu sobotu popoludní od 14:00 hod. do 17:00 hod. bude v Katechetickej miestnosti našej fary Detský karneval. Deti, ktoré sa chcú zúčastniť, nech si prídu do sakristie po prihlášku. Po vyplnení ju treba v sakristii aj odovzdať, a to do stredy 8. 2. 2023, aby bol z organizačných dôvodov známy počet detí. Bližšie info na plagáte.

7. V sobotu 11. 2. 2023 sa uskutoční Farský ples v reštaurácii SONJA. Začiatok plesu je o 19:00 hod. Vstupenky sú už vypredané.