4. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny Klapákovú, Josipčukovú a Kopkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na kostolné potreby obetovala bohuznáma rodina 200€, bohuznámy darca 100€ a traja bohuznámi darcovia po 50€. Vyslovujeme Pán Boh zaplať.

3. V utorok po večernej sv. omši bude opäť po dlhšom čase Biblické stretnutie v priestoroch fary. Pozývame vás.

4. Vo štvrtok na sviatok Obetovania Pána budeme požehnávať pri sv. omši sviece. Na požehnanie si prineste všetci aj svoje sviece.

5. V piatok na spomienku sv. Blažeja bude požehnanie hrdiel.

6. V nasledujúcom týždni je Prvý piatok v mesiaci.
Spovedať sa bude takto:
Farský kostol –  pondelok až piatok pol hodinu pred sv. omšami ráno a večer.
Filiálka Dlhé – v piatok od 17:00 do 18:00 hod. (aj veriaci z Rodinnej oblasti)
Spovedanie chorých bude v piatok dopoludnia.

7. Adorácia na Prvý piatok vo farskom kostole začne o 15:00 hod. spoločnou modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

8. Fatimská sobota sa bude sláviť vo zvyčajnom čase v sobotu ráno pri sv. omšiach vo farskom kostole, ako aj na filiálke.