3. cezročný týdeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Dargajovú, Katicovú, Horosovú a Mitrovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach v našej farnosti zbierka na pomoc Pastorácie mládeže ACM/UPC v našej arcidiecéze.

3. Na kostolné potreby obetovala bohuznáma rodina 100€ a bohuznáma darkyňa zo slávenia svojho jubilea 60 tich rokov života taktiež 100€. Štedrým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať.

4. V utorok po večernej sv. omši bude opäť po dlhšom čase Biblické stretnutie v priestoroch fary. Pozývame vás.

5. V piatok a sobotu nasledujúceho týždňa budú predmanželské náuky v Katechetickej miestnosti našej fary. Náuky začínajú v piatok podvečer o 17:00 hod.

6. Od 18. do 25. januára prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Počas týchto dní používame pri sv. omšiach  formulár a prosby s týmto úmyslom. S tým je spojená aj možnosť získať úplné odpustky, ak sa zúčastníme na bohoslužbe s formulárom za jednotu a zároveň splníme podmienky pre získanie odpustkov, ako ich určuje Cirkev.

7. Slovenská katolícka charita pozýva 8. februára veriacich k modlitbe a to pri príležitosti liturgickej spomienky sv. Bakhity. Svätý otec František vyhlásil tento deň za Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Modlitbové pásmo k tejto téme sa bude vysielať na Rádiu Lumen o 21:00 hodine.“

8. V sakristii farského kostola je ešte možné zakúpiť si lístky na Farský ples, ktorý bude 11. 2. 2023. Cena lístka je 30€ na osobu. Kto má záujem, prosíme o čo najskoršie zakúpenie, keďže bude potrebné potvrdiť počet ľudí. Zároveň ak by chcel niekto prispieť do tomboly na ples, budeme vďační za každý dar.