3. adventný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Fialovú, Martonovú, Bedryovú a  Strmeňovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. V nasledujúcom týždni bude väčšie spovedanie pred Vianocami.
Na filiálke Dlhé sa bude spovedať v piatok od 16:30 do 17:30
vo farskom kostole sv. Františka v sobotu od 9:00 do 12.00 hod. a popoludní od 14:30 do 17:00 hod.
Zároveň, keďže vo štvrtok a piatok sa spovedá v okolitých farnostiach, nebude sa preto spovedať pred večernými sv. omšami vo farskom kostole.

3. V sakristii môžete nahlásiť na vianočné spovedanie aj tých chorých, ku ktorým naši kňazi nechodia na Prvé piatky. Spoveď chorých bude v týždni po 4. adventnej nedeli.

4. Počas adventu môžeme podporiť núdzne rodiny našej farnosti zbierkou „Vianočný dar“. Pokladnička je v našom farskom kostole vzadu za lavicami. Vďaka za každý dar na tento cieľ.

5. Dňa 11. 2. 2023 (sobota) na konci fašiangov chystáme Farský ples. Vstupné bude 30€ na osobu. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii. Keďže je potrebné potvrdiť aj záväzne tento termín, prosíme o prihlásenie sa najneskôr do konca tohto mesiaca.