29. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Baškovskú, Vaterkovú Maručšákovú a Kentošovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na kostolné potreby obetovali zo svadby Mariána a Kataríny Jančíkových 100€, a zo svadby Daniela a Noemi Jenčových 100€.

3. Budúca nedeľa je Misijnou nedeľou. Budeme sa modliť za šírenie evanjelia vo svete. Zároveň bude pri sv. omšiach zbierka na Misie. Tento rok je zbierka venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Vopred vďaka za každý dar na tento cieľ.

4. V utorok 18. októbra bude v Cirkvi prebiehať opäť projekt Milión detí sa modlí ruženec. Je to iniciatíva, ktorá prebieha v rodinách, na školách a vo farnostiach na celom svete. U nás sa budú modliť deti na Cirkevnej škole o 9:00 hod., večer o 17:30 hod. pozývame deti z ostatných škôl na spoločný ruženec do nášho farského kostola. Úmysel tohtoročnej modlitby je za mier a pokoj vo svete.

5. Nasledujúcu sobotu o 9:30 hod. bude vo farskom kostole prvá katechéza pre rodičov. Účasť je dôležitá.

6. Mladým pripomíname, že sa môžu prihlásiť na Godzone tour 2022 – „Nevzdávaj to“. Uskutoční sa dňa 27. októbra v Prešove. Vstup je zdarma. Viac informácii na  tour.godzone.sk.  Kto z mladých by mal záujem ísť na toto podujatie autobusom, nech sa čo najskôr prihlási v sakristii.

7. Od 1. októbra sa každý deň pol hodinu pred večernou sv. omšou modlime vo farskom kostole modlitbu sv. ruženca. Pri nej môžeme získať úplné odpustky. Tie môžeme získať aj pri súkromnej modlitbe, ak nemôžeme prísť do kostola. Povzbudzujeme vás preto k častejšej modlitbe sv. ruženca práve v tomto mesiaci.