28. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Habasovú, Hruštičovú a Sisákovú. Ďakujeme rodinám,  ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na kostolné potreby obetovala rodina Chamcová 20€ a bohuznáma 50€. Úprimné Pán Boh zaplať.

3. Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita vyhlasuje výberové  konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou. Uchádzači, ktorí majú záujem a spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky, môžu svoje prihlášky poslať doporučenou poštou alebo priniesť osobne na Arcibiskupský školský úrad v Košiciach do 28. októbra 2022.

4. Projekt Godzone a Rada pre mládež a univerzity KBS Vás pozývajú na evanjelizačné turné s názvom Godzone tour 2022 – „Nevzdávaj to“.

Podujatie sa uskutoční vo viacerých mestách ako v Čechách, tak aj na Slovensku.  Dňa 27. októbra bude v Prešove. Vstup je zdarma. Viac informácii na  tour.godzone.sk.  Kto z mladých z našej farnosti by mal záujem ísť na toto podujatie, nech sa prihlási v sakristii do budúcej nedele. Ak bude dostatočný záujem, pôjde spoločný autobus.

5. Dávame do pozornosti, že budúci birmovanci – terajší deviataci a prváci na strednej škole, si môžu vybrať prihlášky na birmovku, ktoré sú vzadu na stolíku za lavicami. Vyplnené ich prineste osobne kňazovi.

6. Dávame do pozornosti, že od 1. októbra začal mariánsky mesiac. Každý deň pol hodinu pred večernou sv. omšou sa modlime spolu s kňazom modlitbu sv. ruženca. Pri nej môžeme získať úplné odpustky. Rovnako tak aj súkromnej pri modlitbe doma, ak nemôžeme prísť do kostola. Povzbudzujeme preto k častejšej modlitbe sv. ruženca práve v tomto mesiaci.

7. Vo štvrtok o 9:00 hod. budú spoločné dekanátne kňazské rekolekcie. Tento krát sa však uskutočnia v Hanušovciach, nie v našej farnosti. Ranná sv. omša vo štvrtok preto bude riadne o 6:30 hod.