25. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme nasledujúcu sobotu rodičov našich birmovancov.Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na kostolné potreby obetovali zo svadby novomanželia Andrea a Przemysław 200€. Pán Boh zaplať.

3. V stredu, piatok a sobotu nasledujúceho týždňa sú jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za tohoročnú úrodu. Požehnanie úrody, z ktorej prineste do kostola pred oltár, bude vo farskom kostole i na filiálke Dlhé v stredu večer pri sv. omšiach.

4. Spovedanie birmovancov pred vysluhovaním sv. birmovania bude v piatok večer od 17:00 hod. Rodičov a príbuzných birmovancov povzbudzujeme, aby sa vyspovedali pred sv. omšami počas týždňa.

5. Na budúcu nedeľu o 11:00 hod. bude vo farskom kostole udeľovanie sv. birmovania. Birmovať bude o. arcibiskup Mons. Bernard Bober. Pozývame vás. Všimnite si z tohto dôvodu úpravy času niektorých nedeľných sv. omší.  

6. O dva týždne v sobotu a nedeľu (1.- 2. októbra) bude v našom farskom kostole odpustová slávnosť k úcte sv. Františka z Assisi. Program odpustu je na konci tohto oznamu.

7. Od piatku sa začneme vo farskom kostole modliť Deviatnik k sv. Františkovi z Assisi pred odpustom, ktorý bude v nedeľu 2. októbra.

8. Rodičom detí, ktoré pôjdu na 1. Sv. prijímanie v tomto školskom roku dávame do pozornosti, že si môžu vyzdvihnúť prihlášky. Sú položené vzadu v kostole za lavicami. Je potrebné ich vyplniť a priniesť do konca septembra do kancelárie fary. Zároveň oznamujeme, že sv. omše s deťmi sa už začali a budú každú stredu večer o 18:00 hod. vo farskom kostole. Všetky mimoškolské aktivity prvoprijímajúcich upravte tak, aby boli v tomto čase pravidelne na sv. omšiach. 

9. Zástupcovia obyvateľov obce Dobrá pozývajú na budúcu nedeľu na odpustovú slávnosť sv. Františka z Assisi. Sv. omša bude o 11:00 hod. a po nej program v hoteli Garden.

10. Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť sv. Pátra Pia v Gr-kat. kostole tu na Juhu. Program si pozrite na tomto odkaze.

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Ján Maťo a Marcela Vaľková – ohlasujú sa tretí krát
Marián Jančík a Katarína Tkáčová – ohlasujú sa tretí krát
Zahrňme ich do svojich modlitieb.