26. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Novákovú, Kačenákovú a Žatkovičovú. Ďakujeme rodičom birmovancov ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Zbierka na Rádio Lumen z minulej nedele činila spolu 650,59€. Úprimné Pán Boh zaplať.

3. Na kostolné potreby obetovali bohuznámi z krstu 50€ a bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať.

4. Na budúcu nedeľu bude v našom farskom kostole odpustová slávnosť k úcte sv. Františka z Assisi. Začne sa už v sobotu podvečer. Podrobný program nájdete na plagáte a nižšie v tomto príspevku. Z tohto dôvodu si všimnite aj zmeny časov sv. omší v sobotu a nedeľu.

5. Pred odpustom budeme spovedať vo farskom kostole každý deň ráno a večer pol hodiny pred sv. omšami. Zároveň to už bude spoveď pred Prvým piatkom v mesiaci. Využime možnosť prijať sv. zmierenia a získať odpustky.

6. Od pondelka do piatku tohto týždňa sa v Kultúrnom dome uskutoční unikátne podujatie s názvom: Biblia – Kniha kníh. Ide o výstavu biblií a biblických artefaktov a zároveň prednášky známych biblistov a diskusie. Bližšie info je na tomto odkaze.

7. Rodičom detí, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie v tomto školskom roku dávame do pozornosti, že si ešte môžu vyzdvihnúť prihlášky.