24. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Babejovú, Sztrakovú a Dojčákovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na kostolné potreby obetovali zo svadby novomanželov Viktórie a Michala 100€. Pán Boh zaplať.

3. Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach bude zbierka na Rádio Lumen. Všetkým darcom vyslovujeme už vopred vďačnosť.

4. Vo štvrtok je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Keďže je deň pracovného pokoja, sv. omše budú ako v nedeľu.

5. Vo štvrtok večer o 18:30 (slávnosť Sedembolestnej Panny Márie), bude sv. omša s birmovancami a po nej v rámci duchovnej prípravy na birmovku bude prednáška pre mladých. Sv. omšu bude celebrovať o. Ján Kulan, moderátor ACM v Košiciach, ktorý bude mať aj prednášku. Účasť všetkých birmovancov je povinná!

6. V piatok po večernej sv. omši budú mať birmovanci skúšku z otázok Katechizmu. 

7. V stredu po večernej sv. omši bude stretnutie rodičov birmovancov.

8. Nasledujúcu sobotu a nedeľu bude odpustová slávnosť Povýšenia sv. Kríža v Podčičve. Program slávnosti si môžete prečítať na výveske.

9. Rodičom detí, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie v tomto školskom roku dávame do pozornosti, že si môžu vyzdvihnúť prihlášky. Sú položené vzadu za lavicami. Je potrebné ich vyplniť a priniesť do konca septembra do kancelárie fary. Zároveň oznamujeme, že sv. omše s deťmi sa začnú už túto stredu večer o 18:00 hod. vo farskom kostole.  

Manželské ohlášky 

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 
Tomáš Antol a Kristína Kačmárová – ohlasujú sa tretí krát
Ján Maťo a Marcela Vaľková – ohlasujú sa druhý krát
Marián Jančík a Katarína Tkáčová – ohlasujú sa druhý krát

Pamätajme na nich vo svojich modlitbách.