23. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Hrinovú, Fecenkovú a Štefaňakovú.Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na kostolné potreby obetovali z pohrebu Agnesy Gdovinovej 50€. Pán Boh zaplať.

3. Do pozornosti snúbencov dávame oznam, že blok sobášnych náuk pre tých, ktorí majú sobáš na jeseň, sa uskutoční v piatok a sobotu 9. – 10. septembra. Začiatok je v piatok o 17:00 hod. v Katechetickej miestnosti našej fary.   

4. Keďže v pondelok sa začína nový školský rok, pozývame všetky školopovinné deti (aj prvoprijímajúce) a mládež na sv. omšu v stredu večer o 18:00 hod., ktorá začne slávnostným Veni sancte (vzývaním Ducha Svätého). Zároveň deti a mladých povzbudzujeme k sv. spovedi.

5. Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť Narodenia Panny Márie v Bazilike. Z tohto dôvodu budú zmeny časov niektorých nedeľných sv. omší.
Konkrétne – v nedeľu nebude sv. omša vo farskom kostole o 11:00 hod.
Na filiálke Dlhé bude v nedeľu sv. omša o 8:00 hod. a v školskej kaplnke na Rodinnej oblasti bude nedeľná sv. omša už v sobotu podvečer o 17:00 hod. 

6. Pešia púť na nedeľný odpust v Bazilike pôjde od nášho farského kostola v nedeľu po rannej sv. omši o 9:15 hod. Pozývame vás.

7. Dnes je Prvá nedeľa v mesiaci. Odprosujúca pobožnosť bude vo farskom kostole o 14:30 hod. po sv. ruženci, na filiálke Dlhé po sv. omši.  

Manželské ohlášky 
Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 

Lukáš Fajčák a Ivana Iľková ohlasujú sa tretí krát
Przemysław Płoszczański a Andrea Klimčová – ohlasujú sa tretí krát
Tomáš Antol a Kristína Kačmárováohlasujú sa druhý krát  
Marián Jančík a Katarína Tkáčováohlasujú sa prvý krát
Ján Maťo a Marcela Vaľkováohlasujú sa prvý krát

Pamätajme na nich vo svojich modlitbách.