15. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni chlapcov z charity. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Zbierka na dobročinné diela sv. otca činila v našej farnosti spolu 497,97€ (farský kostol 374,72€, Dlhé 98,10€ a Rod. Oblasť 25,15€). Pán Boh zaplať.

3. Na kostol obetovala bohuznáma rodina 50€, bohuznáma 50€ a bohuznáma 100€ . Pán Boh zaplať za milodary.

4. Od začiatku prázdnin prechádzame na tzv. letný režim v kancelárii fary. Úradné hodiny v júli a auguste nebudú. Ak by niekto potreboval vybaviť veci (krstné listy, sobáše, pohreby atď.), bude to možné každý deň po rannej a večernej sv. omši.

5. Počas mesiacov júl a august bude farský časopis Poverello vychádzať ako dvojtýždenník.