14. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Klapákovú, Josipčukovú a Kopkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Od pondelka prechádzame na tzv. letný režim v kancelárii fary. Úradné hodiny v júli a auguste nebudú. Ak by niekto potreboval vybaviť veci (krstné listy, sobáše, pohreby atď.), bude to možné každý deň po rannej a večernej sv. omši.

3. Počas mesiacov júl a august bude farský časopis Poverello vychádzať ako dvojtýždenník. 

4. Pripomíname deťom , že ešte je možnosť prihlásiť sa na letný denný tábor detí, ktorý bude v dňoch 11.7. – 15.7. 2022 v našej farnosti. Zúčastniť sa ho môžu deti od 9 rokov. Kto má záujem, prihlášky do tohto tábora sú vo farskom kostole vzadu na stolíku za lavicami. Sú v nich uvedené aj ďalšie informácie. Prihlášky sú taktiež dostupné online.