Obnova pre deti 3. ročníka ZŠ

V sobotu 30. 4. od 8:30 do 15:00 sa uskutoční jednodňová duchovná obnova pre deti 3. ročníka ZŠ, zvlášť tie, ktoré sa pripravujú na Prvé sväté prijímanie. Obnova bude v katechetickej miestnosti na fare.

Vyplnenú prihlášku prosíme doniesť najneskôr do 27. 4. do sakristie alebo priamo odovzdať sestre Imakuláte.