5. pôstny týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Chytrovú, Krýdovú a Michalčovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň.

2. Dary na kostol: dve bohuznáme po 50,-€, z pohrebu p. Lukáča 20,-€,  bohuznáma rodina 30,- €, bohuznáma rodina 50,-€ a z krstín Lukáša Sopka 100,-€. Všetkým darcom vyslovujeme úprimnú vďaku.

3. Dnes je zbierka na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine. Pán Boh zaplať za všetky dary na tento cieľ.

4. Vo štvrtok 7. apríla bude v našej farnosti celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, ako súčasť nepretržitej poklony v našej arcidiecéze. Začne vo farskom kostole po rannej sv. omši a potrvá do večernej sv. omše. Prosíme členov Bratstva sv. ruženca, aby sa zapísali do tabuľky, ktorá je vzadu na jednotlivé hodiny poklony a to podľa ruží. Vyzývame k hojnej účasti na adorácii, ktorú obetujme zvlášť za ukončenie vojny na Ukrajine.   

5. V nasledujúcom týždni budeme spovedať pred veľkonočnými sviatkami v celom dekanáte.
Na filiálke Dlhé to bude v stredu od 16:30 do 17:30 hod.
Vo farskom kostole v sobotu pred Kvetnou nedeľou dopoludnia od 9:00 do 12:00 hod. a popoludní od 14:30 do 17:00 hod.
V Bazilike bude spovedanie na Kvetnú nedeľu od 15:00 do 18:00 hod.
Keďže od utorka budeme spovedať na okolí, tak pred sv. omšami večer nebudeme spovedať vo farskom kostole.

6. O. arcibiskup Mons. Bernard Bober vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Cirkevnej spojenej školy vo Vranove n/T. Záujemcovia, ktorí spĺňajú stanovené predpoklady, sa môžu prihlásiť do 21. apríla 2022 na adresu Arcibiskupského školského úradu v Košiciach. Podrobnosti budú v ozname na výveske.

7. Na Veľký Piatok bude Krížová cesta po meste. Začne o 9:30 hod. v našom farskom kostole, skončí sa v Bazilike. Pozývame vás.