8. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Habasovú, Hruštičovú a Sisákovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň.

2. Na potreby kostola darovala bohuznáma 50,- € a bohuznáma rodina 50,- €. Pán Boh zaplať.

3. Na budúcu nedeľu – 1. Pôstnu, bude pri sv. omšiach zbierka na Charitu. Vopred ďakujeme za každý dar na tento cieľ.

4. Od soboty 26. 2. vstúpili do platnosti pravidlá uvoľnenia opatrení súvisiacich s Covidom. Podstatnou informáciou je, že sv. omše sa už konajú v režime „Základ“, teda bez obmedzení. Naďalej platí v interiéri kostola povinnosť mať respirátor. 

5. V nasledujúcom týždni je Prvý piatok v mesiaci a zároveň začiatok Pôstneho obdobia. Spovedať sa bude takto:
Farský kostol – Pondelok až Piatok pol hodinu pred sv. omšami 
Filiálka Dlhé – Piatok od 17.00 do 18.00 hod.
Spovedanie chorých bude na Prvý piatok dopoludnia.
Adorácia na Prvý piatok vo farskom kostole začne o 15.00 hod.

6V tomto týždni bude Popolcová streda. Pri sv. omšiach budeme poznačení popolom na znak kajúcnosti. Popolcová streda je dňom prísneho pokánia a aktuálne je vyhlásená Svätým Otcom Františkom za deň pôstu a modlitieb za zmierenie a odvrátenie vojny na Ukrajine. Na Popolcovú stredu je povinnosť zdržiavania sa mäsitého pokrmu. V tento deň sa môžeme len raz dosýta najesť, pričom možnosť prijať trocha menej pokrmu je ešte dvakrát. Pôst v tento deň zaväzuje od 14. roku života a jeho prísna forma od 18 do 60 roku života.

7. Nasledujúcu sobotu o 9:30 hod. bude v našom farskom kostole stretnutie/katechéza rodičov prvoprijímajúcich detí. Prosíme o účasť aspoň jedného z rodičov.

8. Počas pôstnej doby budú v našich kostoloch pobožnosti Krížovej cesty. Sme pozvaní rozjímať o umučení Pána. Vo farskom kostole budú tieto pobožnosti pol hodiny pred sv. omšou takto: 
V stredu – 17:30 (za účasti detí);
v piatok – 17:30 (za účasti birmovancov a mládeže);
v nedeľu o 14:00 hod. – dospelí.
Na filiálke Dlhé – v piatok o 17:30 hod a v nedeľu o 13:45 hod. 

9. Do pozornosti dávame aj informáciu, že dňom 1. marca sa končí platnosť Dišpenzu od povinnosti účasti na sv. omšiach v nedele a prikázané sviatky. Dekrét o zrušení vydal košický arcibiskup Mons. Bernard Bober.