7. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Ivankovú, Rusnákovú a Struhárikovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň.

2. Na kostolné potreby obetovali: bohuznáma 100€ a bohuznáma  50€. Štedrým darcom vyslovujeme vďaku.  

3. Opäť dávame do pozornosti, že v termíne 28. – 30. apríla tohto roku sa uskutoční ďakovná púť do Ríma, ktorá bude poďakovaním za minuloročnú návštevu Sv. Otca na Slovensku. Púť je spojená s audienciou u Sv. Otca. Táto letecká púť stojí 550€. Kto sa chce prihlásiť, treba tak urobiť čo najskôr v sakristii. 

4. Keďže v nasledujúcom týždni budú jarné prázdniny, osobitné sv. omše za účasti detí a birmovancov nebudú.

5. Do pozornosti rodičom našich prvoprijímajúcich detí dávame, že 1. sv. prijímaniev našej farnosti bude v tomto roku v nedeľu 12. júna o 10.00 hod. 

6. Oznam pre mladých: v termíne od 28. – do 31. júla tohto roku sa uskutoční celoslovenské stretnutie mládeže T 22ktoré bude v Trenčíne. Na toto stretnutie sa môžete prihlásiť od 22.2.2022 na stránke narodnestretnutiemladeze.sk