1. pôstny týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Baškovskú, Vaterkovú a Kentošovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň.

2. Na potreby kostola darovala bohuznáma rodina 100,- € a Martin s rodinou 500,-€. Pán Boh zaplať.

3. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do humanitárnej zbierky na Ukrajinu, či už materiálnymi vecami, alebo finančne.

4. Dnes je zbierka na Charitu. Vopred Pán Boh zaplať za všetky milodary.

5. Na Deň rodiny 26. júna o 15:00 si v košickej katedrále môžu manželské páry pripomenúť svoje strieborné jubileum – 25. výročie manželstva. Pozývame preto manželov z našej farnosti, ktorí v tomtoroku oslávia 25. výročie sobáša a chcú obnoviť svoj manželský sľub natejto slávnosti, aby sa prihlásili v sakristii (najneskôr do 31. 5. 2022).

6. Do pozornosti dávame aj informáciu, že dňom 1. marca sa skončila platnosť Dišpenzu od povinnosti účasti na sv. omšiach v nedele a prikázané sviatky. Od tohto dňa platí povinnosť účasti na sv. omšiach v nedele a prikázané sviatky, okrem prípadu choroby, či práce v zamestnaní. Pripomíname tiež, že účasť na sv. omši nenahrádza jej sledovanie prostredníctvom prenosu v médiách.