6. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Klimčovú, Palenčíkovú a Mitaľovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň.

2 Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne poďakovať za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku (12.-15. september 2021). Audiencia pre slovenských pútnikov u Svätého Otca bude vo Vatikáne v sobotu 30. apríla 2022. Košická arcidiecéza ponúka možnosť zúčastniť sa ďakovnej púte leteckyv termíne 28. – 30. apríl 2022V cene 550€ je zahrnutá letenka, servisné poplatky, transfer z letiska a na letisko v Ríme, 2 x hotelové ubytovanie s raňajkami, pešo dostupná stanica metra, audio-sprievodca v Ríme, cestovné lístky na metro, duchovný doprovod a sprievodca. Aktuálne podmienky vstupu do Talianska možno nájsť na webovej stránke ministerstva zahraničných vecí SR. Tešíme sa na vás a na spoločné stretnutie so Svätým Otcom.

3. V utorok po večernej sv. omši vo farskom kostole pozývame na prvé stretnutie tých, ktorí majú záujem byť súčasťou Synody o synodalite Cirkvi na našej farskej úrovni, stretávať sa ako spoločenstvo v prospech života Cirkvi a pomôcť tak jej obnove a rastu.

4. Oznam pre mladých: v termíne od 28. – do 31. júla tohto roku sa uskutoční celoslovenské stretnutie mládeže T 22ktoré bude v Trenčíne. Nadväzuje tak na predošlé celoslovenské stretnutia mladých. Na toto stretnutie sa môžete prihlásiť od 22. 2. 2022 na stránke narodnestretnutiemladeze.sk.
Prvých 222 mladých bude mať zvýhodnenú sumu 22€ za celý pobyt, pre ďalších bude cena už trocha vyššia. Podrobnejšie informácie si môžu záujemcovia pozrieť na webe.