5. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Novákovú, Kačenákovú a Žatkovičovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň.

2. Na kostolné potreby obetovala bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať. Vďaka patrí aj bohuznámym darcom, ktorí prispeli finančne na kostol prostredníctvom vkladu na farský účet.  

3. Zbierka na nový Bohostánok v kaplnke na Rodinnej oblasti, ktorá bola minulú nedeľu, činila 176€. Pán Boh zaplať.

4. Dnes je Prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní o 14:30 hod. bude vo farskom kostole odprosujúca modlitba pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou. Na filiálke po sv. omši.

5. V piatok 11. februára budeme sláviť 30. Svetový deň chorých. Témou príhovoru Sv. Otca k tomuto dňu je milosrdenstvo: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec.“ V tento deň budeme v našej farnosti pri sv. omšiach udeľovať sviatosť Pomazania chorých. Prijať túto sviatosť môžu, podľa usmernenia Cirkvi, tí veriaci, ktorí upadli do ťažkej choroby; tí, ktorí sú v pokročilej starobe; veriaci, ktorý je pred ťažkou operáciou; taktiež tí, ktorým sa vrátila ťažšia choroba; ale rovnako aj mladší, ak sú ťažšie a dlhodobo chronicky chorí.

6. Oznam pre mladých: v termíne od 28. – do 31. júla tohto roku sa uskutoční národné stretnutie mládeže T 22ktoré bude v Trenčíne. Nadväzuje tak na predošlé celoslovenské stretnutia mladých. Na toto stretnutie sa môžete prihlásiť od 22. 2. 2022 na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk. Prvých 222 mladých bude mať zvýhodnenú sumu 22€ za celý pobyt, pre ďalších bude cena už trocha vyššia. Podrobnejšie informácie si môžu záujemcovia pozrieť na vyššie uvedenej webovej stránke.

7. Ešte raz pripomíname snúbencom, ktorí chcú v tomto roku prijať sv. manželstva, aby prišli nahlásiť termín do kancelárie fary čo najskôr.