4. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Babejovú, Dojčákovú a Hričákovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň.

2. Na kostolné potreby obetoval bohuznámy darca 50€ a bohuznámy 30€. Vyslovujeme Pán Boh zaplať.

3. Zbierka na podporu pastorácie mládeže UPC a ACM činila spolu 608,59€ (farský kostol – 512,59 €, filiálka Dlhé 81€, Školská kaplnka Rod. oblasť – 15€). Vďaka za každý dar na tento cieľ.

4. V nasledujúcom týždni bude Prvý piatok v mesiaciSpovedať sa bude takto
Farský kostol – v pondelok až piatok pol hodiny pred sv. omšami ráno a večer.
Filiálka Dlhé – v stredu a v piatok od 17:00 do 18:00 hod. (aj veriaci z Rod. oblasti).

5. Spovedanie chorých bude na Prvý piatok dopoludnia.

6. Adorácia na Prvý piatok začne vo farskom kostole o 15:00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. Pozývame vás nájsť si čas na eucharistickú poklonu v tento deň.

7. V stredu, na sviatok Obetovania Pána, bude pri sv. omšiach požehnanie hromničných sviec. Prineste si všetci aj svoje vlastné sviece.

8. Vo štvrtok, na spomienku sv. Blažeja, bude pri sv. omšiach požehnanie hrdiel.