3. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Hrinovú, Fecenkovú a Štefaňákovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň.

2. Na kostolné potreby obetovali dvaja bohuznámi darcovia po 50,-€. Vyslovujeme Pán Boh zaplať.

3. Počas týždňa, okrem nedele, sú naši kňazi stále pol hodinu pred sv. omšou k dispozícii na vysluhovanie sv. zmierenia pre všetkých veriacich. Vo farskom kostole sa spovedá v miestnosti pre matky s deťmi.