Program sv. omší po otvorení kostolov

? Farský kostol:
Sobota 11. 12. – 16:30, 18:00 (nedeľné)
Nedeľa 12. 12. – 8:00, 9:30, 11:00, 18:30
Maximálna kapacita kostola je 36 osôb v režime OP

? Filiálka Dlhé
Nedeľa 12. 12. – 8:00, 9:30

Zároveň dávame do pozornosti, že v nedeľu nebude vysielaná live sv.omša z nášho farského kostola.