3. adventný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny Dobranskú, Demeterovú, Volovarovú, Kačmárovú, Zamborskú, Dzurkovú.

2. Na kostolné potreby obetovali dvaja bohuznámi po 50,-€; z pohrebu Michala 70,-€, bohuznáma 200,-€,  bohuznámy 10,-€ a bohuznámy 100,-€. Úprimné Pán Boh zaplať.

3. Od piatka 10. 12. 2021 sú otvorené kostoly pre verejné bohoslužby, a to s obmedzením pre očkovaných a prekonaných COVID – 19 v posledných 180 dňoch. Zároveň môže byť na sv. omši max. 36 ľudí vo farskom kostole. Tí, ktorí sa nedostanete do vnútra z dôvodu naplnenia počtu, môžete prísť na ďalšiu sv. omšu. Ak niekto zostane počas sv. omše vonku, kňazi rozdajú sv. prijímanie aj vonku. Tiež tým, ktorí nebudete môcť prísť na sv. omšu, alebo sa nedostanete, môžete prísť po sv. omši a dostanete sv. prijímanie. Naďalej platí dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok.

4. Vianočná spoveď nebude  hromadne v jeden deň, ale tak, ako doteraz, teda postupne. Vo farskom kostole sa bud spovedať každý deň:
– od pondelka do piatku (okrem štvrtka) od 16:30 do 18:00,
– v sobotu od 15:00 do 16.30 hod.
Na filiálke Dlhé vo štvrtok od 16:30 do 18:00 hod

5. Vianočný dar pre núdznych bude aj v tomto advente. Ak chcete prispieť pre tieto rodiny našej farnosti, môžete dať svoj dar do pokladničky, ktorá je vzadu vo farskom kostole, alebo ho priniesť na faru.

6. Detské okienko: zapoj sa do putovania do Betlehema. Spoločne vydláždime cestu dobrými skutkami. Stopy môžete nájsť v zádverí kostola, prípadne aj na webovej stránke. Splň úlohu a podľa legendy vyfarbi stopu, vystrihni ju a prines do košíčka v zádverí kostola, príp. aj do sakristie.
Ďakujem všetkým, ktorí ste sa zapojili. Pomaly sa blížime k jasliam, no stále je ešte pred nami kus cesty. Pokračujme v našom putovaní k betlehemskej maštaľke aby sme spoločne prišli do Vianoc k jasliam malého dieťaťa Ježiša.
Celú cestu už aj s novými stopami môžete vidieť vzadu v kostole na nástenke.