Opatrenia platné pre Cirkev od 10. decembra

Na základe najnovších opatrení, ktoré prijala Vláda SR, platia od piatka 10. decembra pre Cirkev a slávenie bohoslužieb tieto pokyny:
– sväté omše s účasťou veriacich sú povolené iba pre OP (čo znamená „očkovaní a tí, ktorí prekonali covid – 19 v ostatných 180 dňoch“)
a, do chrámov, ktorých plocha presahuje 750 m2 môže prísť na bohoslužbu aj väčší počet osôb než 30, avšak pri zachovaní pravidla 1 osoba na 25m2 – v našom farskom kostole je to max. 36 osôb vo vnútri kostola na každej sv. omši
b, pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass, resp. potvrdenie o prekonaní choroby – tieto doklady je potrebné mať so sebou
– prosíme vás o rešpektovanie a pochopenie situácie, ak sa pre naplnený počet nedostanete na niektorú sv. omšu do vnútra kostola – využite nasledujúcu sv. omšu – prichádzajte na sv. omšu včas, nie tesne pred jej začiatkom
– naďalej platí dišpenz od účasti na sv. omši (z dôvodu kapacitných možností, resp. choroby, či karantény)
– individuálna pastorácia (na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie sv. prijímania a duchovný rozhovor)
– platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich – prosíme vás o rešpektovanie tohto usmernenia
– obrady krstu, sobáša a pohrebu sa konajú riadne, ale s obmedzeným počtom prítomných, podľa vyhlášky zo dňa 25. novembra 2021
(zdroj: www.tkkbs.sk)
Štefan Albičuk, dekan