2. adventná nedeľa

1. Keďže je lockdown a verejné bohoslužby sa zatiaľ nekonajú, sv. omše sú v našej farnosti slávené každý deň súkromne na vaše prijaté úmysly. 

2. V stredu, na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, budeme sláviť sv. omšu o 17:00 hod. a budeme ju prenášať (streamovať) cez náš facebook. Rovnako tak aj na budúcu nedeľu o 9:00 hod.

3. Individuálnu pastoračnú starostlivosť naši kňazi konajú každý deň. V rámci nej sa môžete vyspovedať denne od pondelka do soboty od 15:30 do 16:30 hod. a prijať Eucharistiu. Využite tento čas a vyspovedajte sa pred sviatkami, keďže hromadné spovedanie pred Vianocami určite nebude. Zaopatrenie chorých, ako aj pohreb, či vyslúženie sv. krstu nahláste telefonicky resp. cez farský zvonček. Radi vám vyjdeme v ústrety.

4. Zbierka na Charitu sa koná  individuálne a po celý mesiac. Na tento cieľ môžeme prispieť prostredníctvom vkladu na účet (číslo účtu Charity je na plagáte na výveske), cez šek, ktorý je na stolíku v zádverí kostola, resp. v hotovosti na fare.

5. Záujemcom o vianočné oblátky oznamujeme, že kvôli pandemickej situácii sa oplátky nepečú.

6. Náš farský kostol je otvorený pre súkromnú modlitbu tak ako doteraz, každý deň od 7:30 hod. do 19:00 hod. V zádverí kostola sú  na stolíku katolícke časopisy a noviny, ktoré si môžete zakúpiť.

7. Detské okienko: zapoj sa do putovania do Betlehema. Spoločne vydláždime cestu dobrými skutkami. Stopy môžeš nájsť v zádverí kostola, prípadne aj na webovej stránke. Splň úlohu a podľa legendy vyfarbi stopu, vystrihni ju a prines do košíčka v zádverí kostola.

Ďakujem všetkým, ktorí ste sa zapojili. Prvé stopy sú už nalepené. Avšak pokračujme v našom putovaní k betlehemskej maštaľke aby sme spoločne prišli do Vianoc k jasliam malého dieťaťa Ježiša.