4. adventný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcemu víkendu prosíme rodiny Nálešníkovú, Oravcovú a Kislíkovú. Upratovanie však bude už v stredu 22. 12. po večernej svätej omši, teda cca 18:30.

2. Na kostolné potreby obetovali dvaja bohuznámi po 50,-€; a bohuznámy 100,-€. Úprimné Pán Boh zaplať.

3. Pripomíname, že kostoly sú otvorené pre verejné bohoslužby, a to s obmedzením pre očkovaných a prekonaných COVID–19 v posledných 180 dňoch. Pri vstupe do kostola sa treba preukázať potvrdením o očkovaní, či prekonaní. Zároveň môže vo farskom kostole max 36 dospelých ľudí. 
Deti do 12 rokov v sprievode očkovaných rodičov sa považujú za plne zaočkovaných a zároveň sa nepočítajú do celkového počtu veriacich na sv. omši. Rodina však musí sedieť spolu s deťmi a s odstupom 2m od ďalších prítomných. Naďalej platí dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok. 

4. Na Vigíliu Narodenia Pána (24. 12.) o 16:00 hod. bude sv. omša za účasti detí. Využite ju ako rodičia s deťmi do 12 rokov. Ostatných veriacich žiadame, aby prišli na sv. omšu v inom čase, nie o 16:00 hod. Zároveň tí, ktorí budete na sv. omšiach podvečer a vo sv. noci, budete mať platnú sv. omšu z Narodenia Pána a tak sa môžu vystriedať viacerí veriaci na sv. omšu na 1. Sviatok vianočný. 

5. Od pondelka do štvrtku budú kňazi k dispozícii na spoveď od 16:30 do 18:00 hod.

6. Spovedanie chorých bude v stredu. Ktorí ešte chcete nahlásiť chorého na spoveď, môžete tak urobiť do utorka večera v sakristii. 

7Vianočný dar pre núdznych činil spolu 1410€. Výťažok zbierky bude rozdelený núdznym rodinám našej farnosti.

8. Betlehemské svetlo si budete môcť vyzdvihnúť vo farskom kostole od pondelka večera a to pred a po každej sv. omši.

9. Detské okienko: zapoj sa do putovania do Betlehema. Spoločne vydláždime cestu dobrými skutkami.
Ďakujem všetkým, ktorí ste sa zapojili. Už sa blížime k jasliam, no ešte pred nami časť cesty. Pokračujme v našom putovaní k betlehemskej maštaľke aby sme spoločne prišli do Vianoc k jasliam malého dieťaťa Ježiša.