Úprava pravidiel pre účasť na sv. omšiach

Bratia a sestry,

dávame vám do pozornosti, že dňa 22. 12. 2021 došlo vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 370, čl. 1, bod 2 s platnosťou od 23. 12. 2021 k úprave počtu veriacich, ktorí budú môcť prítomní na bohoslužbách. Podľa tejto úpravy sa v par. 4, písmeno f, nahrádzajú slová „25m2“ slovami „15m2“.

Od 23.12.2021 teda platia nasledovné pravidlá:
1. Na bohoslužbách sa môžu zúčastniť iba očkovaní a tí, ktorí prekonali Covid pred nie viac ako 180 dňami.
2. V kostoloch s plochou do 450m2 – prítomných maximálne 30 osôb. (Dlhé a kaplnka na Rodinnej oblasti)
3. V kostoloch s plochou nad 450m2 – 1 osoba na 15m2 (vo farskom kostole teda max. 60 ľudí)
4. Respirátor, odstupy a dezinfekcia rúk.

Táto zmena znamená, že v našom farskom kostole môže byť prítomných na sv. omši 60 ľudí, okrem detí do 12 rokov a 2 mesiacov, ktoré sú prítomné sprievode svojich zaočkovaných rodičov. Na filiálke Dlhé a v Školskej kaplnke na Rodinnej oblasti zostáva počet prítomných na sv. omši ako doteraz – 30 ľudí.

Aj naďalej poskytujeme individuálnu pastoráciu pre každého veriaceho, ktorý sa nám ohlási, či už je očkovaný alebo neočkovaný. Veriacim, ktorí sa nedostanú z kapacitných alebo iných dôvodov na sv. omšu a zostanú na sv. omši pri kostole, podáme sv. prijímanie vonku.

Zároveň upozorňujeme, že nie všetci sa vojdú do kostola na ranné a dopoludňajšie sv. omše. Využite preto aj večerné sv. omše. Tri sv. omše na vigíliu Narodenia Pána – 16:00, 22:00 a 24:00 hod., sú už s platnosťou zo sviatku Narodenia Pána. Teda tí, ktorí budete na nich prítomní, už nemusíte byť na 1. sviatok vianočný a dať tak možnosť zúčastniť sa na sv. omši ďalším veriacim; aby tak každý mohol byť prítomný aspoň na niektorých sv. omšiach.

Naďalej pritom platí dišpenz od účasti na sv. omši.

Prajeme vám všetkým milostiplné a pokojné sviatky Narodenia Pána.

Vaši duchovní otcovia.