25. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 26. cezročnej nedeli prosíme rodiny Diľovú, Vargovičovú, Hornú a Šimkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. V nasledujúcom týždni budú opäť sv. omše za účasti detí (streda večer) a birmovancov a mladých (piatok večer). V tejto súvislosti prosíme, aby rodičia prvoprijímajúcich priniesli čo najskôr prihlášky do sakristie, resp. do kostola po sv. omšiach.
  Do pozornosti tiež opäť dávame, že v tomto školskom roku nepôjdu na birmovku terajší deviataci, ale predošlé dva ročníky (nakoľko v roku 2021 nebola birmovka). Deviataci sa však nemusia obávať, keďže na budúci školský rok začne príprava práve pre nich.
 3. V nedeľu 3. októbra bude v našom farskom kostole odpustová slávnosť. Duchovnú prípravu na odpust začneme tento týždeň vo štvrtok modlitbou Deviatnika k sv. Františkovi. Deviatnik sa budeme modliť každý večer, 5 minút pred sv. omšou.
 4. Na budúcu nedeľu bude vo všetkých kostoloch na Slovensku zbierka na pomoc pre núdznych na Kube, kde pandémia ešte viac prehĺbila veľkú materiálnu chudobu. Táto zbierka by chcela byť ovocím návštevy Sv. Otca na Slovensku, pri ktorej nás vyzval k väčšej vnímavosti na život a situáciu núdznych. Prosíme vás o štedrosť na tento cieľ.
 5. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
  Matej Synak a Katarína Janoková – ohlasujú sa tretí krát.
  Peter Pavliško a Martina Urigová – ohlasujú sa tretí krát.
  Zahrňte ich do svojich modlitieb.