13. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny Habasovú, Hruštičovú a Sisákovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach bude zbierka na Dobročinné diela Sv. Otca. Vyslovujeme vopred vďačnosť za každý dar na tento cieľ.

3.  V nasledujúcom týždni bude Prvý piatok v mesiaci Júl. Spovedať sa bude takto:

     Farský kostol – v pondelok – piatok pol hodinu pred sv. omšami (okrem utorka, keď je prikázaný sviatok)

     Filiálka Dlhé – v piatok od 17:00 do 18:00 hod. 

4. Spovedanie chorých bude v piatok dopoludnia.

5. Adorácia na Prvý piatok vo farskom kostole začne o 15:00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. 

6. Rozhodnutím biskupov Slovenska sa dňa 30. júna skončí platnosť dišpenzu od účasti na sv. omšiach v nedele a prikázané sviatky. To znamená, že ako veriaci sme povinní – podľa daných možností – zúčastniť sa v prikázané dni na sv. omšiach. 

7. Od budúcej nedele budú sv. omše v prázdninovom režime časov. Vo farskom kostole 6:30, 8:00, 9:30 a 18:30 hod., filiálka Dlhé iba o 9:30 a Školská kaplnka Rodinná oblasť o 11:00 hod.

8. Naši páni kapláni odchádzajú v stredu na svoje nové pôsobiská. Poďakovanie za ich službu v našej farnosti bude v utorok na slávnosť sv. Petra a Pavla pri sv. omši o 18:30 hod., ktorú budú obaja celebrovať.