21. cezročný týždeň

  1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Molekovú, Švec-Bilú,  Pelačíkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
  2. Na kostolné potreby obetovali bohuznámi z pohrebu 20€, z krstín Karolíny 100€ a bohuznáma rodina 100€. Úprimné Pán Boh zaplať.
  3. Povzbudzujeme k účasti na stretnutí so Svätým Otcom Františkom, najmä v Košiciach dňa 14. septembra. Ide o stretnutie mladých od 15 do 30 rokov, ale pozvaní sú aj manželia a celé rodiny! Každý účastník sa musí registrovať vopred individuálne na stránke: www.navstevapapeza.sk . Bližšie informácie o stretnutí so sv. otcom v Košiciach budú na nástenke pri vstupe do kostola, a tiež na našej farskej internetovej stránke. Tí, ktorí ste sa už prihlásili, alebo sa chcete prihlásiť, nahláste sa čo najskôr aj v sakristii, aby sme vedeli počet za našu farnosť, kvôli štatistike.
  4. Záujemcovia sa ešte môžu zapísať aj na púť do Šaštína. Zoznam je na stolíku za lavicami.
  5. V budúcom týždni bude náš okres v oranžovej farbe COVID automatu. V kostole však sa však nebude meniť počet ľudí, ale je treba dodržiavať väčšie rozostupy a ostatné opatrenia, ako doteraz.

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
Jakub Mydla a Barbora Kačmárová – ohlasujú sa druhý krát
Ivan Bača a Miroslava Kentošová – ohlasujú sa prvý krát
Prosíme, zahrňte ich do svojich modlitieb!