8. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Babejovú, Dojčákovú Hričákovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Zbierka na Katolícke masmédiá z minulej nedele činila spolu 855,30 € (farský kostol – 728,10 €, filiálka Dlhé – 102,20 € a školská kaplnka Rodinná oblasť – 25 €). Úprimné Pán Boh zaplať všetkým darcom. 

3. Na budúcu sobotu o 10:00 hod. bude ďalšia katechéza prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.

4. Dnešnou slávnosťou Turíc sa končí Veľkonočné obdobie a začína Obdobie Cez rok.

5. Opäť dávame do pozornosti manželom, že sa môžu prihlásiť na 8 – dňový kurz pre manželské páryUskutoční sa, tak ako minulý rok, u nás vo Vranove v dňoch 7.-15. augusta na SOŠ Drevárskej. Kurz je určený pre manželov, ktorí žijú v riadne uzavretom sviatostnom manželstve. Vedú ho manželské páry za účasti kňazov (rehoľníkov). Na kurze môžu byť aj deti manželov, pričom o nich sa postarajú animátori. Pre záujemcov sú bližšie podrobnosti k tomuto kurzu sú na nástenke, resp. im ich dáme v kancelárii spolu s prihláškou.