7. veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny HrinovúFacenkovú, Antolíkovú a Štefaňákovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovali dvaja bohuznámi darcovia po 50 € a bohuznáma 100 €. Pán Boh zaplať.

3. Dnes (nedeľa) je zbierka na Katolícke masmédiá. Ďakujeme všetkým darcom na tento cieľ.

4. V sobotu o 10:00 hod. bude ďalšia katechéza prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.

5. Letné kántrové dni sú v tomto týždni stredu, piatok a sobotu. Obsahom modlitieb sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Záväzný je iba jeden deň.

6. Dávame do pozornosti, že pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého, ktorá bude budúcu nedeľu, sa každý deň večer pred sv. omšou modlime Deviatnik.  

7. Občianske združenie Manželské stretnutia pozýva manželov na 8 – dňový kurz pre manželské páryUskutoční sa, tak ako minulý rok, u nás vo Vranove v dňoch 7.-15. augusta na SOŠ Drevárskej. Kurz je určený pre manželov, ktorí žijú v riadne uzavretom sviatostnom manželstve. Vedú ho manželské páry za účasti kňazov. Na kurze môžu byť aj deti manželov, pričom o nich sa postarajú animátori. Podrobnosti k tomuto kurzu sú na nástenke, resp. budú na farskej webovej stránke. Odporúčame túto duchovnú obnovu manželov.