Slávenie verejných bohoslužieb s obmedzeniami!

Bratia a sestry. Rozhodnutím Vlády SR a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR je od 2.11.2020 opäť možné sláviť verejné bohoslužby. Tieto budú však stále ako hromadné podujatia limitované počtom 6 účastníkov. Pre nás to znamená, že na sv. omši sa môžeme zúčastniť najviac tri osoby z rodiny, ktorá dala slúžiť úmysel sv. omše (ďalšími sú kňaz a nevyhnutná asistencia). Zároveň platí, že na sv. omši sa bude môcť zúčastniť iba ten, kto sa vie preukázať:
a, potvrdením o negatívnom výsledku RT – PCR testu, vykonanom od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020
b, certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu, vykonanom od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020
Od zajtra, teda od 3.11.2020 budeme sláviť znova sv. omše v našom farskom kostole i na filiálke s uvedenými obmedzeniami takto:
Farský kostol sv. Františka – Utorok až Sobotu: 7.00 a 17.00 hod. a v Nedeľu o 8.00 hod. a 9.30 hod. – vysielaná (večerná sv. omša v nedeľu nebude!, ale úmysel sv. omše z nedele večer bude odslúžený v sobotu večer, spolu so sobotným úmyslom – slúžiť budú večer dvaja kňazi)
Filiálka Dlhé – Štvrtok a Piatok o 18.00 hod. a v Nedeľu o 8.00 hod.
Tento rozpis platí na tento týždeň. Ďalšie oznamy zverejníme neskôr.

Zároveň vás upozorňujeme, že platí:
1. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii.
2. Ak sa u niekoho prejavia príznaky respiračného ochorenia, treba telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia.
3. Zákaz podávania rúk

Ohľadom krstov, pohrebov a sobášov zostáva v platnosti to, čo doteraz (pre najbližších príbuzných, s limitom jedna osoba na 15 m štvorcových chrámu v interiéri a 2m rozostupy vonku.